Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Bijbaan vinden

Om een bijbaan te vinden die bij je past, moet je eerst weten wat je wilt. Daarna ga je zoeken bij uitzendbureau's, op internet of in (lokale) kranten. Je kunt ook direct langsgaan bij het bedrijf waar je zou willen werken. Ook via vrienden en familie kun je vaak aan een bijbaan komen.

Solliciteren

Tips!

Bijbaan hebben

Als je eenmaal je bijbaan hebt, gelden er bepaalde regels die bepalen wat jouw rechten en plichten zijn, maar ook wat de rechten en plichten van je werkgever zijn. Deze regels staan in de CAO en je arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die jij met jouw werkgever over het werk maakt.

Regels & Afspraken

Etiquette & tafelmanieren

Werken in de horeca betekent ook dat je je gastvrij en netjes gedraagt naar de gasten.


Bijbaan kwijt

Op ontslag zit niemand niet te wachten, maar het kan ook jou overkomen. Lees hieronder de veelgestelde vragen over ontslag en weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Jouw rechten

Ziek! Wat nu?

Ziek? Wat nu!

Hoe lang mag een werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte van werknemer niet opzeggen?

In de wet is een zogenaamd opzegverbod tijdens ziekte opgenomen. Op grond van dit verbod mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Na afloop van deze twee jaar geldt het opzegverbod niet meer en kan de werkgever, indien hij in het bezit is van een ontslagvergunning, wel overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Een werkgever kan zich wel tot de kantonrechter wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Omdat er in dat geval geen sprake is van opzegging van de arbeidsovereenkomst, is het opzegverbod tijdens ziekte bij de kantonrechter formeel niet van toepassing. De kantonrechter zal in het algemeen echter wel rekening houden met het opzegverbod. Als de kantonrechter vermoedt dat de ontslagaanvraag van de werkgever verband houdt met ziekte van de werknemer, dan zal het ontbindingsverzoek waarschijnlijk afgewezen worden. Vraagt de werkgever duidelijk ontslag aan wegens een andere reden (bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie), dan is er een reële kans dat de rechter, ondanks de ziekte, het verzoek toewijst. Er bestaan uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte.Bijvoorbeeld indien er sprake is van ontslag in verband met beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, dan wel van een het onderdeel van de onderneming waar de werknemer werkzaam is of in het geval de zieke werknemer zonder deugdelijke grond (zelfs na stopzetting van de loonbetaling door werkgever) weigert mee te werken aan re-integratie In bovengenoemde situaties geldt het opzegverbod niet en kan werkgever, na verkregen ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf, de arbeidsovereenkomst opzeggen.