Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Bijbaan vinden

Om een bijbaan te vinden die bij je past, moet je eerst weten wat je wilt. Daarna ga je zoeken bij uitzendbureau's, op internet of in (lokale) kranten. Je kunt ook direct langsgaan bij het bedrijf waar je zou willen werken. Ook via vrienden en familie kun je vaak aan een bijbaan komen.

Solliciteren

Tips!

Bijbaan hebben

Als je eenmaal je bijbaan hebt, gelden er bepaalde regels die bepalen wat jouw rechten en plichten zijn, maar ook wat de rechten en plichten van je werkgever zijn. Deze regels staan in de CAO en je arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die jij met jouw werkgever over het werk maakt.

Regels & Afspraken

Etiquette & tafelmanieren

Werken in de horeca betekent ook dat je je gastvrij en netjes gedraagt naar de gasten.


Bijbaan kwijt

Op ontslag zit niemand niet te wachten, maar het kan ook jou overkomen. Lees hieronder de veelgestelde vragen over ontslag en weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Jouw rechten

Ziek! Wat nu?

Ziek? Wat nu!

Als je ziek bent, waar moet je je ziekmelden?

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren dient zich bij werkgever, conform de geldende regels, ziek te melden. Afgegaan moet worden op wat werknemer zegt en/of op het oordeel van de behandelende arts. Zodra de werknemer door een bedrijfsarts is gezien, is het oordeel van de bedrijfsarts bepalend. Als de bedrijfsarts de werknemer geschikt acht te werken en werknemer weigert zijn werkzaamheden te hervatten kan werkgever de loonbetaling stopzetten. Bij verschil van mening - het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts - bestaat de mogelijkheid een deskundigenoordeel (second opinion) aan te vragen. De feiten tellen: de werkgever mag op het deskundigenoordeel afgaan, maar als de werknemer later toch nog overtuigende medische stukken kan presenteren die hem alsnog gelijk geven dan is dat toch doorslaggevend.