Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Bijbaan vinden

Om een bijbaan te vinden die bij je past, moet je eerst weten wat je wilt. Daarna ga je zoeken bij uitzendbureau's, op internet of in (lokale) kranten. Je kunt ook direct langsgaan bij het bedrijf waar je zou willen werken. Ook via vrienden en familie kun je vaak aan een bijbaan komen.

Solliciteren

Tips!

Bijbaan hebben

Als je eenmaal je bijbaan hebt, gelden er bepaalde regels die bepalen wat jouw rechten en plichten zijn, maar ook wat de rechten en plichten van je werkgever zijn. Deze regels staan in de CAO en je arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die jij met jouw werkgever over het werk maakt.

Regels & Afspraken

Etiquette & tafelmanieren

Werken in de horeca betekent ook dat je je gastvrij en netjes gedraagt naar de gasten.


Bijbaan kwijt

Op ontslag zit niemand niet te wachten, maar het kan ook jou overkomen. Lees hieronder de veelgestelde vragen over ontslag en weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Jouw rechten

Ziek! Wat nu?

Ziek? Wat nu!

Als je ziek bent, betekent het dan dat je helemaal niet kunt werken?

Een werknemer die arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling behoudt in beginsel gedurende ten minste twee jaar het recht op doorbetaling van het loon. Zolang de zieke werknemer recht heeft op loon, krijgt hij geen uitkering op grond van de Ziektewet. Ziek zijn betekent niet automatisch dat een werknemer niet kan of hoeft te werken. Op grond van de Wet verbetering poortwachter heeft een werknemer een zogenaamde re-integratie-verplichting. Dit betekent dat een werknemer er voor moet zorgen dat hij weer kan terugkeren in zijn eigen functie, of een passende andere functie bij de eigen werkgever moet aanvaarden of een passende functie bij een ander bedrijf moet accepteren.