Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Bijbaan vinden

Om een bijbaan te vinden die bij je past, moet je eerst weten wat je wilt. Daarna ga je zoeken bij uitzendbureau's, op internet of in (lokale) kranten. Je kunt ook direct langsgaan bij het bedrijf waar je zou willen werken. Ook via vrienden en familie kun je vaak aan een bijbaan komen.

Solliciteren

Tips!

Bijbaan hebben

Als je eenmaal je bijbaan hebt, gelden er bepaalde regels die bepalen wat jouw rechten en plichten zijn, maar ook wat de rechten en plichten van je werkgever zijn. Deze regels staan in de CAO en je arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die jij met jouw werkgever over het werk maakt.

Regels & Afspraken

Etiquette & tafelmanieren

Werken in de horeca betekent ook dat je je gastvrij en netjes gedraagt naar de gasten.


Bijbaan kwijt

Op ontslag zit niemand niet te wachten, maar het kan ook jou overkomen. Lees hieronder de veelgestelde vragen over ontslag en weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Jouw rechten

Wat houdt een ontslagvergoeding in?

Ontslag kan op verschillende manieren tot stand komen. In alle gevallen kan er een ontslagvergoeding worden afgesproken. Hierbij kan uitgegaan worden van de zogeheten kantonrechterformule. Dit is een rekenmodel, ontworpen dóór kantonrechters en vóór kantonrechters. De formule is niet bindend, maar in de praktijk volgen vrijwel alle kantonrechters hem. De manier waarop een ontslagvergoeding wordt berekend, noemen we de kantonrechterformule. Ontslagvergoeding= AxBxC A: het aantal gewogen dienstjaren van de werknemer B: de beloning (bruto maandsalaris) C: de correctiefactor voor bijzondere omstandigheden (meestal tussen de 0 en 2) Toelichting A: gewogen dienstjaren Een belangrijke maatstaf bij het berekenen van een vergoeding is het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Dit gaat naar leeftijd en als volgt: Tot 35. Ieder gewerkt jaar voorafgaande aan het 35e levensjaar telt voor een half maandsalaris. (elk jaar telt voor 0,5) Van 35 tot 45 jaar telt een gewerkt jaar voor één maandsalaris (elk jaar telt voor 1) Van 45 tot 55 jaar telt een dienstjaar voor anderhalf maandsalaris (elk jaar telt voor 1,5) Vanaf het 55ste jaar voor twee maandsalarissen (elk jaar telt voor 2)

Toelichting B: het brutoloon Het loon is het bruto maandloon dat je op je loonstrookje kan terugvinden. Toelichting C: de correctiefactor De kantonrechter kijkt ook of er in het concrete geval sprake is van bijzondere omstandigheden. Als dat zo is, vermenigvuldigt de kantonrechter de toegekende maandlonen met deze correctiefactor. De waarde ligt meestal tussen 0 en 2.

Ziek! Wat nu?

Ziek? Wat nu!