Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Bijbaan vinden

Om een bijbaan te vinden die bij je past, moet je eerst weten wat je wilt. Daarna ga je zoeken bij uitzendbureau's, op internet of in (lokale) kranten. Je kunt ook direct langsgaan bij het bedrijf waar je zou willen werken. Ook via vrienden en familie kun je vaak aan een bijbaan komen.

Solliciteren

Tips!

Bijbaan hebben

Als je eenmaal je bijbaan hebt, gelden er bepaalde regels die bepalen wat jouw rechten en plichten zijn, maar ook wat de rechten en plichten van je werkgever zijn. Deze regels staan in de CAO en je arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die jij met jouw werkgever over het werk maakt.

Regels & Afspraken

Etiquette & tafelmanieren

Werken in de horeca betekent ook dat je je gastvrij en netjes gedraagt naar de gasten.


Bijbaan kwijt

Op ontslag zit niemand niet te wachten, maar het kan ook jou overkomen. Lees hieronder de veelgestelde vragen over ontslag en weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Jouw rechten

Wat is een opzegtermijn?

Als u wordt ontslagen, moet uw werkgever zich houden aan een opzegtermijn. U moet dus van te voren te horen krijgen dat u wordt ontslagen. De opzegtermijn staat vaak in uw contract of in uw cao. Als dit niet zo is, gelden de volgende termijnen: - werkte u korter dan 5 jaar: 1 maand; - werkte u tussen 5 en 10 jaar: 2 maanden; - werkte u tussen 10 en 15 jaar: 3 maanden; - werkte u 15 jaar of langer: 4 maanden. U kunt ook met uw werkgever overeenkomen dat u per direct stopt met werken. U moet hier beiden mee instemmen. ZELF ONTSLAG NEMENAls u zelf ontslag neemt, houdt u zich aan een opzegtermijn van 1 maand. Hiervan kan schriftelijk worden afgeweken in een arbeidsovereenkomst.

OPZEGGEN TIJDELIJK CONTRACTU en uw werkgever kunnen een tijdelijk arbeidscontract niet eenzijdig tussentijds opzeggen, tenzij dit is vastgelegd in het contract. Beëindiging van het contract is wel mogelijk als u en uw werkgever daar allebei mee instemmen. Ook kunt u om dringende redenen worden ontslagen, bijvoorbeeld op staande voet.

OPZEGTERMIJN OUDERE WERKNEMERSAls u op 1 januari 1999 ouder was dan 45 jaar, kunt u een langere opzegtermijn hebben opgebouwd. Dit geldt niet als u na 1 januari 1999 van werkgever bent veranderd.

Ziek! Wat nu?

Ziek? Wat nu!