Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Bijbaan vinden

Om een bijbaan te vinden die bij je past, moet je eerst weten wat je wilt. Daarna ga je zoeken bij uitzendbureau's, op internet of in (lokale) kranten. Je kunt ook direct langsgaan bij het bedrijf waar je zou willen werken. Ook via vrienden en familie kun je vaak aan een bijbaan komen.

Solliciteren

Tips!

Bijbaan hebben

Als je eenmaal je bijbaan hebt, gelden er bepaalde regels die bepalen wat jouw rechten en plichten zijn, maar ook wat de rechten en plichten van je werkgever zijn. Deze regels staan in de CAO en je arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die jij met jouw werkgever over het werk maakt.

Regels & Afspraken

Ik heb een vraag over een uitzendovereenkomst?

De uitzendovereenkomst wordt kort gezegd in de wet (7:690 BW) omschreven als “de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer (de uitzendkracht) door de werkgever (het uitzendbureau) ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om in het bedrijf van die inlener en onder zijn leiding te werken.” Deze definitie is ook van toepassing op de relatie tussen de gedetacheerde en het detacheringsbureau of tussen de arbeidspooler en de arbeidspool. Het formele toezicht en de leiding berusten bij het uitzendbureau, maar voor zover het de uitvoering van de arbeid betreft, heeft ook de inlener zeggenschap. Op de uitzendovereenkomst is een aantal bijzondere regels van toepassing die voornamelijk te maken hebben met de duur en het einde van de arbeidsovereenkomst in de eerste 26 weken van die overeenkomst. Op de uitzendrelatie is in principe één van de twee cao’s voor uitzendkrachten van toepassing, de cao van de ABU of de NBBU. De uitzendcao gaat - behoudens enkele uitzonderingen - voor op de cao van de inlener. In de uitzendcao’s is onder andere het fasensysteem opgenomen. Dit systeem houdt in dat de uitzendkracht een aantal fasen doorloopt. Hoe verder de uitzendkracht in de fasen is, hoe vaster het werkverband met de uitzendondernemer wordt.

Etiquette & tafelmanieren

Werken in de horeca betekent ook dat je je gastvrij en netjes gedraagt naar de gasten.


Bijbaan kwijt

Op ontslag zit niemand niet te wachten, maar het kan ook jou overkomen. Lees hieronder de veelgestelde vragen over ontslag en weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Jouw rechten

Ziek! Wat nu?

Ziek? Wat nu!