Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Bijbaan vinden

Om een bijbaan te vinden die bij je past, moet je eerst weten wat je wilt. Daarna ga je zoeken bij uitzendbureau's, op internet of in (lokale) kranten. Je kunt ook direct langsgaan bij het bedrijf waar je zou willen werken. Ook via vrienden en familie kun je vaak aan een bijbaan komen.

Solliciteren

Tips!

Bijbaan hebben

Als je eenmaal je bijbaan hebt, gelden er bepaalde regels die bepalen wat jouw rechten en plichten zijn, maar ook wat de rechten en plichten van je werkgever zijn. Deze regels staan in de CAO en je arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die jij met jouw werkgever over het werk maakt.

Regels & Afspraken

Ik heb een vraag over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt nadat deze van ‘rechtswege’ is verstreken. Ontslagverboden spelen geen rol. Soms spreken partijen af dat voorafgaande opzegging wel nodig is. In dat geval is een vergunning van het UWV nodig. Een contract voor bepaalde tijd verandert in een aantal gevallen automatisch in een contract voor onbepaalde tijd. Indien hiervan sprake is, is eveneens een vergunning van het UWV vereist. Het betreft de navolgende situaties: •Er is sprake van een keten van drie opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten, die steeds direct of binnen niet meer dan drie maanden na elkaar worden afgesloten. De vierde arbeidsovereenkomst is automatisch een vast dienstverband. •De opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten duren samen langer dan 36 maanden. Het maakt niet uit of de overeenkomsten direct na elkaar volgen of met tussenpozen van maximaal drie maanden. Zodra de totale arbeidsrelatie 36 maanden overschrijdt (dus de arbeidsovereenkomsten en de tussenliggende perioden), verandert de tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch in een vast dienstverband. Dat kan aan het begin van de nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn, omdat de voorafgaande tijdelijke overeenkomsten samen al een periode van 36 maanden bestrijken. Het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld pas halverwege de duur van de nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst de periode van 36 maanden wordt overschreden. In dat geval verandert de tijdelijke arbeidsovereenkomst pas op dat moment automatisch in een vast dienstverband. Als er sprake is van een eerste tijdelijke overeenkomst van langer dan 36 maanden, bijvoorbeeld 4 jaar, dan verandert de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet op het moment dat een periode van 36 maanden is verstreken, maar pas aan het begin van een eventuele verlenging van die eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan expliciet opnieuw tussen partijen worden gesloten, maar het is ook mogelijk dat partijen helemaal geen nieuwe afspraak maken, maar gewoon samen door blijven werken (stilzwijgende verlenging). In dat geval gaat de wet ervan uit dat er een nieuwe overeenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen. Deze overeenkomst geldt voor dezelfde periode als de voorgaande met een maximum van een jaar. Ten slotte komt het voor dat partijen afspreken dat tussentijdse opzegging mogelijk is ondanks het feit dat het een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft. In dat geval heeft de werkgever niet alleen toestemming van het UWV nodig, maar gelden ook de andere ontslagverboden.

Etiquette & tafelmanieren

Werken in de horeca betekent ook dat je je gastvrij en netjes gedraagt naar de gasten.


Bijbaan kwijt

Op ontslag zit niemand niet te wachten, maar het kan ook jou overkomen. Lees hieronder de veelgestelde vragen over ontslag en weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Jouw rechten

Ziek! Wat nu?

Ziek? Wat nu!