Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoord op al jouw vragen over loon, vakantiedagen, werktijden, belasting terug vragen en andere onderwerpen met betrekking tot jouw bijbaan.

Typ hier je vraag!

Wat moet er op mijn loonstrookje staan?

Bovenaan staan je persoonlijke gegevens zoals je adres en je burgerservicenummer. Daarnaast zie je informatie over je werkgever. Ook staat er hoeveel uren je hebt gewerkt, het fulltime brutosalaris, de betreffende maand en de gebruikte belastingtabel. Vervolgens zie je onder elkaar: Je brutoloon Toeslagen en vergoedingen, bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslag omdat je ook in de avond of het weekend werkt. Bruto SVW: dit is het SVW-loon, je brutoloon inclusief toeslagen. Over dit bedrag betaal je premies voor ziektekosten en verzekeringen. ZVW-premie: een premie die je betaalt voor ziektekosten. Dit bedrag is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. ZVW-vergoeding: een werkgever is verplicht om jou een tegemoetkoming te betalen voor de ziektekostenpremie. Het belastbaar loon: Loon LH. Dit is het loon waarover je loonheffing (belasting) betaalt. Nettoloon: het belastbaar loon min de betaalde belasting. Dit is het bedrag dat op je bankrekening wordt gestort. Als je een reiskostenvergoeding krijgt, staat dit ook op het loonstrookje.

Geld

Solliciteren

Ziek

Ontslag