Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoord op al jouw vragen over loon, vakantiedagen, werktijden, belasting terug vragen en andere onderwerpen met betrekking tot jouw bijbaan.

Typ hier je vraag!

Wat als je een inkomen beneden het sociaal minimum hebt?

Als het (gezins)inkomen van degene die een ZW-uitkering ontvangt lager is dan het geldende sociaal minimum, kan er een toeslag worden verkregen op grond van de Toeslagenwet.

Geld

Solliciteren

Ziek

Ontslag