Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoord op al jouw vragen over loon, vakantiedagen, werktijden, belasting terug vragen en andere onderwerpen met betrekking tot jouw bijbaan.

Typ hier je vraag!

Wat is een opzegtermijn?

Als u wordt ontslagen, moet uw werkgever zich houden aan een opzegtermijn. De lengte van de opzegtermijn staat vaak in uw contract of in uw cao. Als dat niet zo is gelden de volgende termijnen voor de werkgever. Deze termijnen zijn de wettelijke opzegtermijnen en die staan in artikel 7:672 BW:Was u korter van 5 jaar in dienst 1 maand,Was u tussen de 5 en 10 jaar in dienst 2 maanden.Was u tussen de 10 en 15 jaar in dienst 3 maandenWas u langer dan 15 jaar in dienst 4 maanden.De wettelijke opzegtermijn die een werknemer in acht moet nemen is 1 maand.De opzegtermijn gaat in nadat UWV of de kantonrechter toestemming heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen. Van de geldende opzegtermijn van de tijd die de ontslagprocedure heeft geduurd in mindering worden gebracht. Er moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven. ZELF ONTSLAG NEMENAls u zelf ontslag neemt dan moet u zich ook houden aan de opzegtermijn die geldt volgens uw arbeidsovereenkomst of de cao. De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer is 1 maand.

Geld

Solliciteren

Ziek

Ontslag