Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Laatste horeca nieuws!

Bedrijven moeten de erkende energie-bespaarmaatregelen nemen om te voldoen aan de informatieplicht. Ruim 100.000 Nederlandse bedrijven worden vanaf komend jaar gevraagd aan te geven welke stappen zij al hebben gezet. Wat betekent dit nu concreet in de praktijk?
[Lees meer...]

Welkom

Welkom op dé site waar je antwoord krijgt op jouw vragen over je bijbaan in de horeca.

Checkjebijbaan.nl staat vol met informatie over je bijbaan in de horeca. Stel daarom je vraag over bijvoorbeeld loon, werktijden of vakantiedagen aan één van onze experts. Daarnaast kun je op checkjebijbaan.nl ook je ervaringen kwijt. Heb je iets leuks meegemaakt, wel heel speciale gasten gehad of een enorme blunder gemaakt? Vertel je verhaal aan de stamtafel of reageer op de ervaringen van je bijbaan-collega`s.

Checkjebijbaan.nl blijft in ontwikkeling en hieraan kan jij jouw steentje bijdragen. Mis je iets, vind je iets leuk of juist minder goed? Laat het weten via de feedback-button en wij gaan ermee aan de slag!

Waar gebeurd!

Lees hieronder waargebeurde bijbaan-ervaringen. Geniet ervan, verbaas je erover en leer ervan! Heb jij zelf iets bijzonders meegemaakt? Deel het hier met ons.

Silvia - grote fooi

Ramon - koude kip

Deel jouw ervaring!

Verstuur           

Poll

Wat ben je bereid te betalen als je belastingteruggave volledig voor je wordt geregeld?
Verstuur Poll  Toon resultaten

Twitter

Zoek een bijbaan

Trefwoord
Jouw postcode is
Je wilt niet verder reizen dan
km

Horeca in beeld

't moet wel leuk blijven!

Werken in de horeca is vaak vooral gezellig. En je wilt het ook gezellig houden. Voor jezelf en voor de gasten. Bescherm jezelf tegen de top 3 ziekmakers in de horeca:

1. Fysieke belasting
2. Hoge werkdruk
3. Agressie & geweld

Wat wil je weten

Wat kan er gebeuren als de werknemer zijn verplichtingen mbt re-integratie niet nakomt?

Ingeval van ziekte is werknemer verplicht mee te werken aan re-integratie. Dit betekent dat werknemer gevolg moet geven aan redelijke voorstellen van de werkgever en dient mee te werken aan maatregelen en aan het opstellen, evalueren en bijstellen van plan van aanpak en (zo nodig) passende arbeid dient te verrichten. De werknemer dient zich actief op te stellen en dient waar mogelijk zelf met voorstellen te komen over zijn re-integratie.Uitgangspunt is dat de werknemer re-integreert in de eigen arbeid. Is dat niet mogelijk dan re-integreert de werknemer in passende werkzaamheden binnen het bedrijf van zijn werkgever. Is dat ook niet mogelijk dan kan de werknemer in het kader van de re-integratie bij een ander bedrijf tewerkgesteld worden. Werknemer dient zijn medewerking hieraan te verlenen.De re-integratiewerkzaamheden bij een nader bedrijf zijn primair gericht op re-integratie bij de eigen werkgever. Pas als dat niet aan de orde is komt het structureel verrichten van werkzaamheden bij een andere werkgever in beeld.Indien werknemer zijn re-integratieverplichtingen zonder deugdelijke grond niet nakomt kan werkgever overgaan tot stopzetting van de loondoorbetaling. Indien werknemer vervolgens blijft weigeren mee te werken aan re-integratie, leidt dit tot verval van het opzegverbod bij ziekte en kan werkgever, na verkregen toestemming van het UWV werkbedrijf, overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst