Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Laatste horeca nieuws!

Bedrijven moeten de erkende energie-bespaarmaatregelen nemen om te voldoen aan de informatieplicht. Ruim 100.000 Nederlandse bedrijven worden vanaf komend jaar gevraagd aan te geven welke stappen zij al hebben gezet. Wat betekent dit nu concreet in de praktijk?
[Lees meer...]

Welkom

Welkom op dé site waar je antwoord krijgt op jouw vragen over je bijbaan in de horeca.

Checkjebijbaan.nl staat vol met informatie over je bijbaan in de horeca. Stel daarom je vraag over bijvoorbeeld loon, werktijden of vakantiedagen aan één van onze experts. Daarnaast kun je op checkjebijbaan.nl ook je ervaringen kwijt. Heb je iets leuks meegemaakt, wel heel speciale gasten gehad of een enorme blunder gemaakt? Vertel je verhaal aan de stamtafel of reageer op de ervaringen van je bijbaan-collega`s.

Checkjebijbaan.nl blijft in ontwikkeling en hieraan kan jij jouw steentje bijdragen. Mis je iets, vind je iets leuk of juist minder goed? Laat het weten via de feedback-button en wij gaan ermee aan de slag!

Waar gebeurd!

Lees hieronder waargebeurde bijbaan-ervaringen. Geniet ervan, verbaas je erover en leer ervan! Heb jij zelf iets bijzonders meegemaakt? Deel het hier met ons.

Silvia - grote fooi

Ramon - koude kip

Deel jouw ervaring!

Verstuur           

Poll

Wat ben je bereid te betalen als je belastingteruggave volledig voor je wordt geregeld?
Verstuur Poll  Toon resultaten

Twitter

Zoek een bijbaan

Trefwoord
Jouw postcode is
Je wilt niet verder reizen dan
km

Horeca in beeld

't moet wel leuk blijven!

Werken in de horeca is vaak vooral gezellig. En je wilt het ook gezellig houden. Voor jezelf en voor de gasten. Bescherm jezelf tegen de top 3 ziekmakers in de horeca:

1. Fysieke belasting
2. Hoge werkdruk
3. Agressie & geweld

Wat wil je weten

Hoe zit het met de verantwoordelijkheden van de Wet Poortwachter?

DOEL Het terugdringen van het aantal WIA-ers is het doel van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit dient te worden bereikt door in een vroegtijdig stadium van de ziekte snel en effectief in te grijpen bij dreigend langdurig ziekteverzuim. De ervaring heeft namelijk geleerd dat verzuimtrajectenkorter duren als er snel wordt gehandeld.VERANTWOORDELIJKHEDENDe verdeling van verantwoordelijkheden zijn met de Wet Verbetering Poortwachter aangescherpt. Zowel werkgever als werknemer en arbodienst/bedrijfsarts hebben een actieve rol in het re-integratieproces. De Wet Verbetering Poortwachter kent onder meer de volgende voorschriften:TIJDIGE MELDING ZIEKTEWerknemer dient zich, conform de bij een bedrijf geldende regels, ziek te melden bij werkgever. Ziektegevallen worden vervolgens door werkgever gemeld aan de arbodienst/bedrijfsarts.ROL ARBODIENST/BEDRIJFSARTSDe arbodienst/bedrijfsarts ondersteunt werkgever bij de begeleiding van zieke werknemers.PROBLEEMANALYSE 6E ZIEKTEWEEKIndien er sprake is van dreigend langdurig verzuim dient in de 6e ziekte week een probleemanalyse en een advies te worden opgesteld.PLAN VAN AANPAK 8E ZIEKTEWEEKUiterlijk in de achtste ziekteweek stelt werkgever stellen een Plan van Aanpak op voor herstel en re-integratie. Hierbij vormt de probleemanalyse van de arbodienst/ bedrijfsarts de basis.IEDERE 6 WEKEN CONTACTDe werknemer heeft om de ongeveer 6 weken contact met arbodienst/ bedrijfsarts c.q. werkgever. Het Plan van Aanpak wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.CASEMANAGERWerkgever wijst tevens een casemanager aan die verantwoordelijk is voor het re-integratietraject en als aanspreekpunt voor werknemer fungeert.MELDING ZIEKMELDING AAN UWV IN 42E ZIEKTEWEEKZiekmelding naar het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) vindt (uiterlijk) plaats in de 42e ziekteweek.NA 1 JAAR ZIEKTE; EERSTEJAARSEVALUATIENa 1 jaar ziekte vindt er een evaluatie plaats van het re-integratietraject en de wederzijdse activiteiten van werkgever en werknemer en wordt het plan van aanpak zo nodig bijgesteld.AANLEGGEN RE-INTEGRATIEDOSSIERBij dreigend langdurig verzuim zijn alle partijen verplicht om een re-integratiedossier bij te houden. De werkgever houdt daarin de belangrijke re-integratie-activiteiten bij. De werknemer kan de werkgever en de arbodienst/bedrijfsarts aanspreken op hun verplichtingen en dient een uittreksel van het dossier -het re-integratieverslag- zelf in bij zijn/haar WIA-aanvraag. Achteraf wordt het traject getoetst door het UWV. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen worden er sancties opgelegd.WIA AANVRAAG 3 MAANDEN VOOR AFLOOP WACHTTIJD4 maanden voor afloop van de wachttijd ontvangt werknemer van het UWV bericht dat hij de WIA-uitkering dient aan te vragen. Werkgever en werknemer stellen vervolgens een re-integratieverslag op. Hierin wordt verslag gedaan van alle (re-integratie) activiteiten die partijen hebben verricht om werknemer weer aan het werk te krijgen. Uiterlijk 3 maanden voor afloop van de wachttijd van 104 weken moet WIA-aanvraag, samen met het re-integratieverslag naar het UWV worden verzonden.WIA BESLISSINGHet UWV neemt vervolgens een beslissing over het recht op een WIA uitkering.