Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Laatste horeca nieuws!

Bedrijven moeten de erkende energie-bespaarmaatregelen nemen om te voldoen aan de informatieplicht. Ruim 100.000 Nederlandse bedrijven worden vanaf komend jaar gevraagd aan te geven welke stappen zij al hebben gezet. Wat betekent dit nu concreet in de praktijk?
[Lees meer...]

Welkom

Welkom op dé site waar je antwoord krijgt op jouw vragen over je bijbaan in de horeca.

Checkjebijbaan.nl staat vol met informatie over je bijbaan in de horeca. Stel daarom je vraag over bijvoorbeeld loon, werktijden of vakantiedagen aan één van onze experts. Daarnaast kun je op checkjebijbaan.nl ook je ervaringen kwijt. Heb je iets leuks meegemaakt, wel heel speciale gasten gehad of een enorme blunder gemaakt? Vertel je verhaal aan de stamtafel of reageer op de ervaringen van je bijbaan-collega`s.

Checkjebijbaan.nl blijft in ontwikkeling en hieraan kan jij jouw steentje bijdragen. Mis je iets, vind je iets leuk of juist minder goed? Laat het weten via de feedback-button en wij gaan ermee aan de slag!

Waar gebeurd!

Lees hieronder waargebeurde bijbaan-ervaringen. Geniet ervan, verbaas je erover en leer ervan! Heb jij zelf iets bijzonders meegemaakt? Deel het hier met ons.

Silvia - grote fooi

Ramon - koude kip

Deel jouw ervaring!

Verstuur           

Poll

Wat ben je bereid te betalen als je belastingteruggave volledig voor je wordt geregeld?
Verstuur Poll  Toon resultaten

Twitter

Zoek een bijbaan

Trefwoord
Jouw postcode is
Je wilt niet verder reizen dan
km

Horeca in beeld

't moet wel leuk blijven!

Werken in de horeca is vaak vooral gezellig. En je wilt het ook gezellig houden. Voor jezelf en voor de gasten. Bescherm jezelf tegen de top 3 ziekmakers in de horeca:

1. Fysieke belasting
2. Hoge werkdruk
3. Agressie & geweld

Wat wil je weten

Waarom een loonstrook?

De werkgever is verplicht bij iedere wijziging van het uit te betalen bedrag een loonstrook uit te reiken aan de werknemer. Dit betekent dat de werknemer minimaal 1 keer per jaar een loonstrook dient te ontvangen. Bij wisselend loon, zal de werknemer iedere periode een loonstrook moeten krijgen.

In veel CAO's is afgesproken dat bij iedere loonbetaling loonstrook wordt verstrekt. Ook in dat geval heeft de werknemer dus het recht om elke maand/periode een loonstrook te ontvangen.

Op de loonstrook moeten terug te vinden zijn : het brutoloon, de samenstelling daarvan (provisie, overwerk, prestatieloon, toeslagen), de inhoudingen daarop, het bedrag van het minimumloon en de overeengekomen werktijd.In grote lijn staan er op de loonstrook de volgende zaken: Identificatie van de werkgever, naam en adres van de werknemer, naam een adres werknemer. Burgerservicenummer van de werknemer Datum en periode waarover het loon van toepassing is. Eventuele betaling door de werkgever aan derden (bijvoorbeeld sociale verzekeringspremies) en de bedragen voor de berekening om van het brutoloon naar het nettoloon te komen (ook wel 'bruto netto berekening' genoemd).

Welke bedragen vermeld staan en hoe ze zijn gerangschikt varieert, maar het raamwerk van de bruto-netto berekening is als volgt: Bruto bedrag Bij: toeslagen die meetellen in de pensioengrondslag Resultaat: pensioengrondslag Af: pensioenpremie (met soms naast een bedrag voor het ouderdomspensioen een apart bedrag voor een invaliditeitspensioen) Resultaat: grondslag voor werknemersverzekeringen, ook SV-loon genoemd (SV = sociale verzekeringen) Bij: waarde van de eventuele auto van de zaak zijn inkomsten in natura die niet meetellen in de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen, maar wel in de grondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de zorgverzekeringswet Af: inleg in de levensloopregeling (dit is geen aftrekpost van de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen maar wel van de grondslag voor de Zvw-bijdrage) Resultaat: grondslag voor Zvw-bijdrage Bij: vergoeding van de Zvw-bijdrage Resultaat: belastbaar loon Af: loonheffing (met vermelding of de loonheffingskortingen wel of niet worden toegepast, en zo ja, welke) Af: de eerder bijgetelde Zvw-bijdrage[] Af: de eerder bijgetelde waarde van inkomsten in natura Af: overige inhoudingen op het netto loon Resultaat: netto bedrag

Al of niet belaste uitkeringen, toelagen of toeslagen zijn bijvoorbeeld voor vakantie, eindejaarsuitkering, 13e maand, overwerk, bonussen, winstdeling, onkosten en de al vermelde belaste vergoeding van de Zvw-bijdrage. Er kan ook aanvullende informatie gegeven worden over hoe de bedragen berekend zijn, door vermelding van bijvoorbeeld percentages en franchises. Vaak staan ook de cumulatieve bedragen vanaf het begin van het kalenderjaar vermeld.


Meer informatie: